ДЮФСК - Статті

Статті

УМОВИ ПРИЙОМУ ВИХОВАНЦІВ у Дитячо-юнацький фізкультурно-спортивний клуб м. Біла Церква

Зарахування вихованців до ДЮФСК у групи початкового навчання (початкового рівня) здійснюється у віці 7-10 років, в якому розпочинала систематичне тренування більшість найсильніших плавців. Можуть зараховуватись і діти старші 10 річного віку, якщо їх уміння і навички у плаванні не відповідають вимогам основного та вищого рівнів. При прийомі вихованців враховується:

1) ступінь бажання займатися плаванням та ЗФП;

2) стан здоров’я дитини (медичний допуск до занять плаванням та ЗФП);

3) згода батьків вихованця, або осіб що їх замінюють;

4) ступінь відповідності морфотипу дитини вимогам плавання;

5) рівень фізичних якостей;

6) рівень спеціалізованих сприймань і, насамперед, відчуття води;

7) спортивна спадковість.

Вище перераховані умови можуть допомогти при відборі у групи плавання і прогнозуванні віддалених результатів, але 4-7 пункти не являються провідними при зарахуванні дитини в ДЮФСК.

Прийом вихованців здійснюється на підставі заяви батьків дитини або осіб, що їх замінюють. Списки груп зарахованих вихованців затверджуються наказом директора ДЮФСК.

Якщо рівень плавальної та фізичної підготовки дитини, що зараховується в ДЮФСК є вищим, ніж вимоги початкового рівня підготовки, такий вихованець зараховується у групу основного або вищого рівня, в залежності від його вмінь, навичок і результатів, показаних ним у тестових завданнях.

До груп початкового навчання (початкового рівня) ДЮФСК можуть зараховуватись вихованці підліткового віку та юнаки і дівчата до18 років, які не вміють плавати, але мають бажання оволодіти технікою плавання різними стилями та основами прикладного плавання.