ДЮФСК - Адаптована навчальна програма гуртка "Плавання"

Адаптована навчальна програма гуртка "Плавання"

Тренерська (методична) рада дитячо-юнацького фізкультурно-спортивного клубу м. Білої Церкви представляє на розгляд основний рівень авторської програми гуртка «Плавання», укладений керівниками гуртків плавання Проценком В.О. і Потапчук О.Я, заступником директора ДЮФСК.
Запровадження даної програми обумовлено принциповими розбіжностями між існуючими програмами навчання плавання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл та метою, вимогами і навантаженням для клубів фізкультурно-спортивного напрямку.
Актуальність і новизна запропонованої програми полягає в поглибленому вивченні, окрім спортивних стилів, техніки прикладного плавання, оволодінні вміннями і навичками надання допомоги на воді та першої долікарської допомоги; вивченням і розповсюдженням ідей і цінностей олімпізму; вміннями здійснювати статистичний моніторинг рекордів Світу, України і рекордсменів.
Основний рівень програми складає 4 роки навчання, для дітей віком від 10 до 13 років з навантаженням 216 –– 324 години на рік. Спрямований на розвиток зацікавленості вихованців, надання їм знань, практичних вмінь та навичок, задовольняє потреби у професійній орієнтації. Передба¬ча¬ється створення умов для соціальної адаптації вихованців у суспільстві, розвиток стійкої мотивації до творчої та фіз¬куль¬турно-спортивної діяльності.
Метою програми є: на основі різносторонньої базової підготовки покращення показників загальної фізичної підготовки та удосконалення техніки плавання; розширення та поглиблення знань біомеханічних основ та гідродинаміки техніки плавання, виконання юними плавцями часових нормативів спортивних роз¬рядів; фундаментальна підготовка найобдарованіших спортсменів до етапу поглибленої спеціалізації у плаванні.
Програма розроблена відповідно до типового навчального плану з організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ № 731, від 27.10.06) та пройшла апробацію протягом 10 років у Білоцерківському дитячо-юнацькому фізкультурно-спортивному клубі.
Програму гуртка «Плавання» розглянуто і схвалено тренерською (методичною) радою ДЮФСК (протокол № 2, від 09.10.2009 р.) і рекомендовано для затвердження науково-методичною радою управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.